Aanbodfactoren

De factoren die het aanbod van goederen en diensten in een land bepalen, zoals de hoeveelheid en de kwaliteit van de productiefactoren. De toeneming van het aanbod van producten in een land hangt – bij gegeven vraag – af van de vergroting van de productiecapaciteit. Deze wordt op zijn beurt bepaald door: 1. investeringen: nieuwe machines en fabrieken breiden de capaciteit uit, 2 scholing van mensen: beter geschoolde mensen leveren meer en betere prestaties, 3 ontwikkeling van de techniek: productie- en distributieprocessen die van de nieuwste technieken gebruik maken, vergroten ook de capaciteit.

Print Friendly, PDF & Email