Aanbodoverschot

ec-aanbodoverschot_300Het verschil tussen de aangeboden hoeveelheid en de gevraagde hoeveelheid dat ontstaat bij het instellen van een minimumprijs. Een bekend voorbeeld is de veiling waar aanbieders beneden een bepaalde prijs niet willen verkopen. Het aanbodoverschot dat hierdoor ontstaat wordt doorgedraaid. De Europese landbouwpolitiek leidt door het vaststellen van minimumprijzen tot aanbodoverschotten: de graanberg, een wijnplas, de vleesberg.

Print Friendly, PDF & Email