Aandelenkapitaal

Het in aandelen verdeelde eigen vermogen van een vennootschap. In de statuten van de vennootschap is het maatschappelijk kapitaal aangegeven: het maximale bedrag dat aan aandelen mag worden aangegeven. Het bedrag dat feitelijk is uitgegeven is het geplaatst kapitaal. De term gestort kapitaal geeft aan hoeveel geld er op het geplaatste kapitaal is gestort.

Print Friendly, PDF & Email