Accijns

Indirecte belasting met het doel het gebruik van het product te verminderen.

Eerst gebruikt bij: Economie, leerjaar 4

Verder gebruikt bij: Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email