Accijns

Kostprijsverhogende belasting op bepaalde goederen, zoals alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en benzine. In veel gevallen gaat het om goederen waarvan de overheid het gebruik probeert af te remmen. De prijselasticiteit van deze goederen is vaak gering: ondanks de prijsverhoging vermindert de uitgeoefende vraag maar weinig. In zulke gevallen neemt de opbrengst na een tariefverhoging aanzienlijk toe, wat de desbetreffende accijns voor de minister van Financiën tot een welkome bron van extra belastingontvangsten kan maken.

Print Friendly, PDF & Email