AEX-index

Amsterdam Exchanges index, gebaseerd op het gewogen koersgemiddelde van de 25 naar beursomzet grootste Nederlandse aandelen. De graadmeter voor de Amsterdamse Effectenbeurs heeft betrekking op een ”mandje” aandelen. Als de index bijvoorbeeld op 550 staat is dit mandje 55.000 euro waard. De index wordt jaarlijks op de derde vrijdag in februari berekend als een gewogen gemiddelde van de naar beursomzet gemeten 25 belangrijkste aandelen. Om het belang van een aandeel te bepalen wordt gekeken naar de omzet gedurende de laatste drie jaar. Als gewicht wordt de marktkapitalisatie (het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met hun beurskoers) genomen. Daarbij wordt een maximum van 10% aangehouden, omdat anders een aandeel als bijvoorbeeld Koninklijke Olie een te grote invloed op de index zou hebben. De plaatsen 26 tot en met 50 wordec-BEURS-INDEX-BIG-12272en ingenomen door aandelen die samen de MIDKAP-index vormen. De wegingsfactoren worden op de derde vrijdag in februari vastgesteld.

Print Friendly, PDF & Email