Afwentelen

Gedrag waardoor bedrijven en gezinnen erin slagen om, door aanpassing van hun prijzen respectievelijk looneisen (loon is de prijs van arbeid), opgelegde belastingen en sociale premies over te dragen op andere deelnemers aan het economisch verkeer.

Print Friendly, PDF & Email