Akkoord van Wassenaar

Akkoord uit 1982 waarbij de sociale partners het eens werden over meerjarige loonmatiging in ruil voor arbeidsduurverkorting, de overheid stelt zich daarbij terughoudend op ten aanzien van de arbeidsvoorwaardenvorming. In de jaren tachtig verbreedden werkgevers en werknemers het overleg met werkgelegenheid en scholing. Het akkoord van Wassenaar wordt beschouwd als een keerpunt ten goede in de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het is een van de pijlers van wat in de loop van de jaren negentig het Poldermodel is gaan heten.

Print Friendly, PDF & Email