Algemeen verbindend verklaren van cao’s

Bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken om bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) ook van kracht te verklaren voor de niet-georganiseerde werkgevers in dezelfde bedrijfstak. Dit gebeurt om te voorkomen dat ongeorganiseerde werkgevers een concurrentievoordeel kunnen behalen door het hanteren van minder goede (lees: goedkopere) arbeidsvoorwaarden voor hun personeel.

Print Friendly, PDF & Email