Allocatie

De toedeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden. Hierbij gaat het om de vraag hoe in een economie de productiefactoren arbeid, natuur en kapitaal moeten worden toegedeeld over de verschillende productiemogelijkheden. De meeste economieën kennen mengvormen van het marktmechanisme en het budgetmechanisme in zijn democratische en zijn bureaucratische variant.

Print Friendly, PDF & Email