Arbeidsinkomensquote

De loonsom van werknemers in de marktsector plus een aan zelfstandigen toegerekend arbeidsinkomen, gedeeld door de toegevoegde waarde van bedrijven.

Print Friendly, PDF & Email