Arbeidsjaren

Bij het meten in arbeidsjaren worden deeltijdbanen herleid tot volledige banen. Een arbeidsjaar is het totaal aantal volgens contract gewerkte uren van een voltijd werkende in een bepaald jaar.

Print Friendly, PDF & Email