Arbeidsmarkt

Geheel van vraag naar en aanbod van arbeid.

Eerst gebruikt bij: Economie, leerjaar 3

Verder gebruikt bij: Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email