Arbeidsmarkt

Het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid. De arbeidsmarkt kent een groot aantal deelmarkten, zowel geografisch als naar beroepsgroepen. De arbeidsmarkt is ‘krap’ wanneer op veel van deze deelmarkten tekorten optreden. Bestaande vacatures kunnen dan moeilijk worden vervuld. Omgekeerd is een arbeidsmarkt ‘ruim’ wanneer op veel deelmarkten onvoldoende vraag naar werknemers bestaat om het bestaande aanbod op te vangen. Grote verschillen tussen de deelmarkten zijn denkbaar. In een gegeven periode kan een overschot aan journalisten bestaan naast een tekort aan tandartsen. Of er zijn bouwvakkers te veel in Groningen terwijl in de Randstad een nijpend tekort bestaat.

Print Friendly, PDF & Email