Arbeidsmobiliteit

De mate waarin mensen bereid en in staat zijn te veranderen van werkgever, van beroep of van regio op de arbeidsmarkt. In het algemeen is de arbeidsmobiliteit zowel tussen beroepen als geografisch in Europa beperkt. Een stuk kleiner bijvoorbeeld dan die in de Verenigde Staten.

Print Friendly, PDF & Email