Arbeidsovereenkomst

De individuele arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de individuele werknemer en werkgever waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst tussen werknemers- en werkgeversorganisaties over lonen en andere arbeidsvoorwaarden, die de overheid ook bindend kan verklaren voor ongeorganiseerde werkgevers en werknemers. De cao kan ook worden afgesloten tussen een grote onderneming en werknemersorganisaties, bijvoorbeeld de Philips-cao. De cao vormt de basis voor de individuele arbeidsovereenkomsten die de onderneming met haar werknemers sluit.

Print Friendly, PDF & Email