Arbeidsparticipatie

Netto_arbeidsparticipatie_in_Nederland

Hierbij gaat het om de beroepsbevolking als percentage van de totale bevolking. We onderscheiden de netto en bruto arbeidsparticipatie. De netto arbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de totale bevolking van 15–64 jaar die gedurende een week minimaal 12 uur betaalde arbeid of arbeid voor winst verricht.
Bij de netto-berekening worden de werklozen niet meelgeteld; bij de bruto-berekening worden ze wel meegeteld.

Jaar Mannen Vrouwen Totaal
1995 76,3% 48,9% 62,8%
1998 78,2% 52,7% 65,6%
2006 76,6% 59,8% 68,3%

De tabel laat een internationaal vergeleken lage maar stijgende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt zien.

Print Friendly, PDF & Email