Arbeidsproductiviteit

Productie per arbeider in een bepaalde tijd.

Eerst gebruikt bij: Economie, leerjaar 3B

Verder gebruikt bij: Filosofie

Print Friendly, PDF & Email