Arbeidstijdverkorting

Het aantal uren van een volledige baan gaat omlaag.

Eerst gebruikt bij: Maatschappijleer, leerjaar 5C

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email