Arbeidsverdeling

Het onderverdelen van taken waardoor de arbeidsproductiviteit wordt verhoogd.

Eerst gebruikt bij: Economie, leerjaar 3

Verder gebruikt bij: Aardrijkskunde

Print Friendly, PDF & Email