Arbeidsverdeling

Het onderverdelen van de arbeidshandelingen in deelhandelingen, waardoor de arbeidsproductiviteit wordt vergroot. Van de 18e-eeuwse Britse econoom Adam Smith is het beroemde voorbeeld van de speldenfabriek. Als elke arbeider een volledige speld zou moeten maken zou hij daar geruime tijd mee bezig zijn. Door nu arbeidsverdeling toe te passen kan elke arbeider zich toeleggen op een bepaald onderdeel van het productieproces. Deze specialisatie stelt hem in staat zich op dat onderdeel te bekwamen waardoor hij een grotere productiviteit vertoont. Het resultaat is dat binnen een gegeven tijdsduur veel meer spelden kunnen worden geproduceerd dan zonder arbeidsverdeling. Ook tussen landen kan arbeidsverdeling plaats vinden.

Print Friendly, PDF & Email