Arbeidsvoorwaarden

Voorwaarden waaronder arbeid wordt verricht, bijvoorbeeld met betrekking tot betaling, werktijden en vakanties.

Eerst gebruikt bij: Maatschappijleer, leerjaar 5C

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email