Arbitrage

Het gebruik maken van gelijktijdige prijsverschillen op verschillende markten. Stel dat de dollar op een gegeven ogenblik in New York € 1,03 doet en in Amsterdam € 1,02, dan koopt de arbitrageant dollars in Amsterdam en verkoopt ze direct in New York. Hij maakt daarbij een koerswinst en draagt tegelijkertijd bij aan het verkleinen of zelfs wegvallen van het oorspronkelijke koersverschil. Vanzelfsprekend hoeft arbitrage zich niet tot de valutamarkt te beperken. Zo kennen we bijvoorbeeld ook rente arbitrage. Als de rente op driemaands deposito’s in Amsterdam hoger is dan in Londen, leent de arbitrageant (driemaand) middelen op de Londense markt om ze vervolgens uit te zetten op de Amsterdamse markt. Een tweede betekenis van het begrip arbitrage houdt verband met de inschakeling van een objectieve buitenstaander (de arbiter) bij de oplossing van een conflict tussen partijen.

Print Friendly, PDF & Email