Armoedegrens

Inkomensniveau waar beneden individuen/huishoudens als ”arm” worden beschouwd. Er bestaan verschillende soorten armoedegrenzen. Een absolute armoedegrens is een vast bedrag, dat bijvoorbeeld nodig is om een minimaal pakket goederen te kunnen aanschaffen. Een relatieve armoedegrens wordt geschaald aan een andere grootheid, bijvoorbeeld het gemiddeld in een land verdiende inkomen. De OESO stelt de armoedegrens bijvoorbeeld gelijk aan 50 procent van het gemiddeld verdiende inkomen. Een beleidsmatige armoedegrens wordt door de overheid vastgesteld, een voorbeeld is het in Nederland geldende sociaal minimum. De drie genoemde grenzen zijn objectieve maatstaven om te bepalen of een individu/huishouden arm is. Daarnaast bestaat een ‘subjectief’ armoedebegrip: arm zijn huishoudens die in een enquête aangegeven zichzelf als arm te beschouwen.

Print Friendly, PDF & Email