Autarkie

Het streven van een land of gebied om geheel zelf in de behoeften te kunnen voorzien. De mate waarin dit mogelijk is hangt af van de hoeveelheid en kwaliteit van de economische hulpbronnen waarover het gebied beschikt. Dit laatste hangt weer af van de geografische uitgestrektheid. De Verenigde Staten, China en Europa zijn in belangrijke mate autarkisch. De mate van autarkie valt af te meten aan de invoerquote, het aandeel van de invoer van goederen en diensten in het bruto binnenlands product.

Print Friendly, PDF & Email