Automatische stabilisatoren

Deze vlakken zonder uitdrukkelijke overheidsmaatregelen de conjunctuurbeweging af. Denk aan werkloosheidsuitkeringen, waardoor de consumptieve vraag van mensen met een uitkering in belangrijke mate in stand blijft. Vroeger nam in een periode van snel oplopende werkloosheid de consumptie sterk af, doordat werklozen nauwelijks over de middelen beschikten om goederen te kopen. Daardoor versterkte de conjuncturele neergang zichzelf. Ook het belastingsysteem werkt als een ingebouwde stabilisator, omdat de belastingen meer opbrengen bij een toenemend inkomen, bijvoorbeeld door de progressie van de inkomstenbelasting en minder bij een afnemend inkomen.

Print Friendly, PDF & Email