Balans

Een overzicht op een bepaald moment van bezittingen en vorderingen aan de debetzijde en eigen vermogen en schulden aan de creditzijde.

Of: vermogensoverzicht op een bepaald moment dat aan de ene kant laat zien in welke activa het vermogen is belichaamd en aan de andere (passiva) kant waar het vermogen vandaan komt.

Balans_00

Print Friendly, PDF & Email