Begrotingsbeleid

Het met behulp van de overheidsbegroting beïnvloeden van de ontwikkeling van de economie. Wat de uitgavenkant van de begroting betreft: hier gaat het om het vergroten of verkleinen van de overheidsbestedingen zelf. Volgens de Keynesiaanse theorie heeft dit een stimulerende respectievelijk remmende werking op de economie. Aan de ontvangstenkant van de begroting gaat het om het verlagen of verhogen van door particuliere consumenten en investeerders te betalen belastingtarieven. De Engelse term fiscal policy omvat – in tegenstelling tot wat de term doet vermoeden – zowel de ontvangsten- als de uitgavenkant van het begrotingsbeleid.

Print Friendly, PDF & Email