Belasting- en premietarieven 2019

Box 1

Schijventarief 2019
Schijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Belastingtarief Tarief premie volksverzekeringen Totaaltarief
1 € 0 tot en met € 20.384

(lengte € 20.384)

9,00% 27,65% 36,65%
2 € 20.385 tot en met  € 34.300

(lengte € 13.916)

10,45% 27,65% 38,10%
3 € 34.301 tot en met € 68.507

(lengte € 34.207)

38,10% 38,10%
4 Vanaf € 68.508

(lengte restant)

51,75% 51,75%
Premiepercentages volksverzekeringen 2019
AOW 17,90%
ANW 0,10%
WLZ (voorheen AWBZ) 9,65%
27,65%
Overzicht heffingskortingen 2019 (vereenvoudigd)
Algemene heffingskorting (maximaal) € 2.477
Arbeidskorting (maximaal) € 3.399

Box 2

25% belasting over het aanmerkelijk belang.

Box 3

Grondslag sparen en beleggen Spaardeel 0,36% Beleggingsdeel 5,38% Percentage gemiddeld

rendement

Tot en met € 71.650 67% 33% 1,935%
Van € 71.651 t/m € 989.736 21% 79% 4,451%
Vanaf € 989.737 0% 100% 5,60%

 

Print Friendly, PDF & Email