Belasting- en premietarieven 2018

Box 1

Schijventarief 2018
Schijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Belastingtarief Tarief premie volksverzekeringen Totaaltarief
1 € 0 – € 20.142 8,90% 27,65% 36,55%
2 € 20.143 – € 33.994 13,20% 27,65% 40,85%
3 € 33.995 – € 68.507 40,85% 40,85%
4 Vanaf € 68.508 51,95% 51,95%
Premiepercentages volksverzekeringen 2018
AOW 17,90%
ANW 0,10%
WLZ (voorheen AWBZ) 9,65%
27,65%
Overzicht heffingskortingen 2018 (vereenvoudigd)
Algemene heffingskorting (maximaal) € 2.265
Arbeidskorting (maximaal) € 3.249

Box 2

25% belasting over het aanmerkelijk belang.

Box 3

Grondslag sparen en beleggen Spaardeel 0,36% Beleggingsdeel 5,38% Forfaitair rendement
Tot en met € 70.800 67% 33% 2,02%
Van € 70.801 t/m € 978.000 21% 79% 4,33%
Vanaf € 978.000 0% 100% 5,38%

 

Print Friendly, PDF & Email