Belasting- en premietarieven 2017

Box 1

Schijventarief 2017
Schijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Belastingtarief Tarief premie volksverzekeringen Totaaltarief
1 € 0 – € 19.982 8,90% 27,65% 36,55%
2 € 19.983 – € 33.791 13,15% 27,65% 40,80%
3 € 33.792 – € 67.072 40,46% 40,80%
4 Vanaf € 67.073 52% 52%
Premiepercentages volksverzekeringen 2017
AOW 17,90%
ANW 0,10%
WLZ (voorheen AWBZ) 9,65%
27,65%
Overzicht heffingskortingen 2017 (vereenvoudigd)
Algemene heffingskorting (maximaal) € 2.254
Arbeidskorting (maximaal) € 3.223

Box 2

25% belasting over het aanmerkelijk belang.

Box 3

Grondslag sparen en beleggen Spaardeel 1,63% Beleggingsdeel 5,39% Forfaitair rendement
Tot en met € 75.000 67% 33% 2,87%
Van € 75.000 t/m € 975.000 21% 79% 4,60%
Vanaf € 975.000 0% 100% 5,39%

 

Print Friendly, PDF & Email