Berekenen TK vanuit een grafiek

Het komt voor dat er uit een grafiek de gegevens gevonden moeten worden voor het bepalen van de kosten, de omzet en de winst. In dit artikel wordt dat uitgelegd aan de hand van onderstaand voorbeeld.

De volgende vragen moeten worden beantwoord.

  • Vraag 1: Bereken de omzet bij de doelstelling maximale totale omzet.
  • Vraag 2: Bereken de kostprijs bij de doelstelling maximale totale omzet.
  • Vraag 3: Bereken de winst bij de doelstelling maximale totale omzet.
  • Vraag 4: Bereken de omzet bij de doelstelling maximale totale winst.
  • Vraag 5: Bereken de kostprijs bij de doelstelling maximale totale winst.
  • Vraag 6: Bereken de winst bij de doelstelling maximale totale winst.

Belangrijk om te weten (en te onthouden)

  • Maximale totale omzet (TOmax): MO = 0
  • Maximale totale winst (TWmax): MO = MK

Belangrijk om de vragen te kunnen beantwoorden
Wat is de kostprijs van het product bij de verschillende hoeveelheden?

Lezen van de grafiek
Welke hoeveelheden en prijzen horen bij de twee doelstellingen?


TOmax: MO = 0
MO = 0 bij de hoeveelheid 40.000
De daarbij behorende prijs is € 40

 

 

 

TWmax: MO = MK
MO = MK bij de hoeveelheid 30.000
De daarbij behorende prijs is € 50

 

 

Vervolgens: hoe hoog zijn de Totale Constante Kosten (TCK)?

Hiervoor moet een punt in de grafiek gevonden worden waar de kostprijs = de Gemiddelde Totale Kosten (GTK) correct afgelezen kan worden. In deze grafiek is dat mogelijk bij de beide Break-Even-Punten waarvoor gekozen wordt voor:
Q = 10.000 en P = € 70.
De TK zijn dan: € 70 x 10.000 = € 700.000.

Omdat de TK bestaan uit de Totale Variabele Kosten (TVK) plus de Totale Constante Kosten (TCK), kan berekend worden hoeveel de TVK zijn omdat bekend is hoeveel de Gemiddelde Variabele Kosten (GVK) zijn: € 20 per stuk. De Q is 10.000 dus de TVK zijn € 20 x 10.000 = € 200.000.
Van hieruit kunnen de TCK berekend worden: TK = TVK + TCK → € 700.000 = € 200.000 + TCK → TCK = € 700.000 – € 200.000 = € 500.000,
Met behulp van de TCK kan nu bij iedere hoeveelheid Q de GTK berekend worden.

Ω

Print Friendly, PDF & Email