Berekenen van het BBP

Het BBP kan op verschillende manieren berekend worden.

De productiebenadering

Bij deze berekeningswijze worden alle toegevoegde waardes van bedrijven en overheid bij elkaar opgeteld.

Totale omzet van de bedrijven min de onderlinge leveringen tussen de bedrijven (de inkopen) plus de toegevoegde waarde van de overheid (de overheidssalarissen).

De inkomensbenadering

Bij deze berekeningswijze worden alle beloningen voor de productiefactoren bij elkaar opgeteld.

Loon plus winst plus huur plus rente plus pacht plus de afschrijvingen.

Afschrijvingen moeten meegerekend worden want die worden ingehouden op de winst!

De bestedingsbenadering

Bij deze berekeningswijze worden alle bestedingen bij elkaar opgeteld.

Consumptie gezinnen plus consumptie overheid plus de bruto investeringen bedrijven plus bruto investeringen overheid plus de export naar het buitenland min de import vanuit het buitenland.

Ω

Print Friendly, PDF & Email