Bruto- en netto-investeringen

Bedrijven investeren als ze goederen kopen om mee te kunnen produceren. De gekochte goederen heten dan kapitaalgoederen en er worden drie vormen onderscheiden:

  • Vervangingsinvesteringen: het vervangen van versleten vaste activa, kapitaalgoederen die langer dan één jaar meegaan. Ze worden betaald van de afschrijvingen,
  • Uitbreidingsinvesteringen: het uitbreiden van de vaste activa.
  • Voorraadinvesteringen: het geld dat opgesloten zit in de voorraden van de ondernemingen.

Voor de netto-investeringen moeten de bedrijven een beroep doen op de banken in de vorm van leningen; vervangingsinvesteringen worden betaald uit de behaalde winsten van de bedrijven in de vorm van afschrijvingen.

Bruto-investeringen zijn alle investeringen samen, netto-investeringen zijn alleen de uitbreidings- en voorraadinvesteringen.

Ω

Print Friendly, PDF & Email