BTW

Een ondernemer heeft niets aan BTW. Hij is slechts een doorgeefluik voor de belastingdienst.

Waarom?

De BTW die een ondernemer ontvangt als hij goederen of diensten verkoopt, moet hij afdragen aan de belastingdienst. De BTW die hij betaalt als hij iets koopt, mag hij terugvragen aan de belastingdienst. Hij wordt van BTW dus niet armer of rijker.

Eens per kwartaal moet een ondernemer “afrekenen” met de belastingdienst. Hij telt alle van zijn klanten ontvangen BTW bij elkaar of en trekt daar alle aan zijn leveranciers betaalde BTW van af. Het verschil rekent hij af met de belastingdienst.

Formule: Af te dragen BTW = ontvangen BTW – betaalde BTW.

Voorbeeld 1

Een fietsenhandelaar koopt een fiets in voor € 500,00 exclusief BTW. Hij betaalt aan zijn leverancier: € 500,00 + 19% BTW = € 500,00 + 19/100 van € 500,00 = € 500,00 + € 95,00 = € 595,00.

De fietsenhandelaar verkoopt deze fiets voor € 800,00 exclusief BTW. Zijn klant moet dus betalen: € 800,00 + 19% BTW = € 800,00 + 19/100 van € 800,00 = € 800,00 + € 152,00 = € 952,00.

Aan het einde van het kwartaal rekent de fietsenhandelaar af met de belastingdienst volgens bovenstaande formule: Af te dragen BTW = € 152,00 – € 95,00 = € 57,00.

Voorbeeld 2

Een glazenwasser heeft dit kwartaal van 200 huizen de ramen gelapt. Hij rekent per huis € 29,75 inclusief 19% BTW. De BTW is dus 19/119 x € 29,75 = € 4,75 (Controle: 19% van € 25,00 = 0,19 x € 25,00 = € 4,75). Hij heeft dus ontvangen: 200 x € 29,75 = € 5950,00, waarvan 19% BTW is. Het totaal aan ontvangen BTW is 19/119 x € 5950,00 = € 950,00.

Onze glazenwasser heeft in dit kwartaal ook een tweedehands bestelbus gekocht. Deze heeft hem € 6000,00 gekost exclusief 19% BTW. Hij heeft dus moeten betalen aan de dealer: € 6000,00 x 1,19 = € 7140,00. De betaalde BTW is dus: € 7140,00 – € 6000 = € 1140,00.

Aan het einde van het kwartaal rekent onze glazenwasser zijn af te dragen BTW uit volgens de formule: Af te dragen BTW =€ 950,00 – € 1140,00 = – € 190,00. Hij heeft dus meer aan BTW betaalt, dan hij ontvangen heeft. De belastingdienst betaalt hem BTW terug.

Ω

Print Friendly, PDF & Email