Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst: afspraken tussen vakbonden en werkgevers over arbeidsvoorwaarden per bedrijf(stak).

Eerst gebruikt bij: Maatschappijleer, leerjaar 5C

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email