Belastingvlucht

Het door verplaatsing van de juridische zetel van rechtspersonen, door verhuizing van natuurlijke personen of door gebruik te maken van belastingparadijzen ontgaan van fiscale verplichtingen …

Read More

Belastingparadijs

Een land dat lage belastingtarieven of volledige belastingvrijstelling voor bepaalde inkomsten kent. Meestal gekenmerkt door goede internationale verbindingen, een ondoordringbaar bankgeheim, en zo meer.

Read More

Belasting

Gedwongen bijdrage van burgers en/of bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie tegenover staat, en die krachtens algemene regels wordt gevorderd. Er bestaat …

Read More