Loonbegrippen

Nominaal loon Het nominale loon is het loon uitgedrukt in geld, bijvoorbeeld een werknemer heeft een nominaal jaarloon van € 24.000. Bruto contractloon / cao-loon …

Read More