Centrale examens gaan niet door

Beste examenleerlingen van het Mill Hillcollege,

Jullie en jullie ouders hebben vandaag een brief ontvangen waarin verteld wordt dat de centrale examens dit schooljaar niet doorgaan. Of je geslaagd of gezakt bent zal worden beslist op grond van de resultaten van jullie schoolexamens.

Met het besluit dat minister Slob vandaag heeft genomen, krijgt de school tot 6 juni – natuurlijk met inachtneming van de RIVM-richtlijnen – de tijd om alle schoolexamens af te ronden. Hoe dat georganiseerd wordt, krijgen jullie vrijdag 27 maart aanstaande weten. Tot nader bericht komen alle schriftelijke schoolexamens te vervallen. De mondelinge examens worden online afgenomen en gaan daarom gewoon volgens rooster door. De school is tot maandag 6 april gesloten. In de tussentijd zullen de docenten jullie via afstandsonderwijs zo goed mogelijk voorbereiden op de schoolexamens.

Daarnaast volgt er op korte termijn informatie over de nieuwe zak- en slaagregeling, herkansingen en inhaaltoetsen.

Print Friendly, PDF & Email