China – Nederland. 2010 TV2

In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en grafieken. Hierna staan zes statistieken die vooral betrekking hebben op China en Nederland. De in de statistieken genoemde renminbi is de nationale munt van China. Naar aanleiding van deze statistieken worden in deze opgave vijf vragen gesteld.

Statistiek 1. Basisgegevens 2003
Eenheid China Nederland
Oppervlakte Duizenden vierkante kilometers 9.600 40
Bevolkingsomvang Miljoenen personen 1.288 16
Aantal telefoons Per duizend inwoners 499 1.393
Aantal internetgebruikers Per duizend inwoners 73 614
Energieverbruik Per inwoner, omgerekend in liters olie 1.094 4.982

 

Statistiek 2. Bruto binnenlands product (bbp)
China Eenheid 2003 2004 2005
bbp China Miljarden dollars 1.641,0 1.931,6 2.234,1
bbp China Miljarden renminbi’s 13.582,3 15.987,8 18.308,5
waarvan:
• landbouw in % van bbp 13,1
• industrie in % van bbp 46,2
• diensten in % van bbp 40,7
Nederland Eenheid 2003 2004 2005
bbp Nederland Miljarden dollars 539,3 609,0 629,9
bbp Nederland Miljarden euro’s 476,9 489,9 505,6
waarvan:
• landbouw in % van bbp 2,4
• industrie in % van bbp 25,6
• diensten in % van bbp 72,0

 

Statistiek 3. Wisselkoersen
2003 2004 2005
Waarde 1 dollar in renminbi’s 8,277 8,277 8,195
Waarde 1 dollar in euro’s 0,884 0,804 0,803

 

Statistiek 4. Consumentenprijsindex
China-Nederland_4

 

Statistiek 5. Saldo lopende rekening van de betalingsbalans
China-Nederland_5

 

Statistiek 6. Export van goederen naar China in 2003 (% van de totale export van goederen van het desbetreffende land)
China-Nederland_6
Vraag 1

De landbouwproductie in Nederland bedroeg in 2003 ruim $ 800 per inwoner.

Bereken de landbouwproductie in China in 2003 in dollars per inwoner.

Antwoord vraag 1
Voor deze vraag staan de gegevens in statistiek 1 en 2. De landbouwproductie in dollars per hoofd van de bevolking is de landbouwproductie in $ / het aantal inwoners.

13,1% van het bbp in 2003 werd geproduceerd door de landbouw: 0,131 x 1.641,0 miljard $ = 214,971 miljard $.

214,971 miljard $ / 1.288 miljoen personen = 166,90 $.

Vraag 2

In statistiek 5 ontbreekt voor 2005 het bedrag van het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans van China. Dit saldo kan in deze opgave worden berekend met behulp van twee gegevens.

Noem deze twee gegevens en vermeld bij elk gegeven de statistiek waarin dat gegeven staat.

Antwoord vraag 2
Gegeven 1: Het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans in % van het bbp (statistiek 5).

Gegevens 2: De omvang van het bbp (statistiek 2).

Vraag 3

Is de wisselkoers van de euro uitgedrukt in renminbi’s in 2004 ten opzichte van 2003 gedaald of gestegen? Licht het antwoord toe.

Antwoord vraag 3
De wisselkoers van de euro in renminbi’s kan berekend worden via de dollar.

In 2003 is de waarde van de dollar gelijk aan 8,277 renminbi en gelijk aan 0,884 euro. 1 Renminbi = 0,884 / 8,277 = 0,1068 euro.

In 2004 is de waarde van de dollar gelijk aan 8,277 renminbi en gelijk aan 0,804 euro. 1 Renminbi = 0,804 / 8,277 = 0,0971 euro.

De koers van de euro is dus gestegen.

Vraag 4

In China bedroeg de inflatie in 2005 ten opzichte van 2004 (afgerond) 1,8%.

Bereken, in één decimaal nauwkeurig, de inflatie in Nederland in 2005 ten opzichte van 2004.

Antwoord vraag 4
Indexcijfers mogen niet van elkaar afgetrokken worden, maar moeten berekend worden met de formule Nieuw – Oud.

De inflatie In Nederland is dus gestegen met: (114,9 – 113,2) / 113,2 x 100% =  1,5%.

Vraag 5

In 2003 bedroeg de waarde van de export van goederen van Nederland naar China € 2,86 miljard.

Bereken voor 2003 de waarde van de totale export van goederen van Nederland.

Antwoord vraag 5
In statistiek 6 is te zien dat Nederland 0,9% van de totale export naar China verscheept. Deze 0,9% heeft een waarde van € 2,86 miljard.

De totale waarde is dus 2,86 / 0,9 x 100 = € 317,78 miljard.

Ω

Print Friendly, PDF & Email