Collectieve lastendruk

Totaal van belastingen en sociale premies als percentage van het bruto nationaal product.

Eerst gebruikt bij: Maatschappijleer, leerjaar 5

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email