Comparatieve kostenverschillen

Specialisatie (tussen landen) is zinvol als landen ten opzichte van elkaar relatieve kostenvoordelen hebben.

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 3A

Verder gebruikt bij: Economie, Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email