Conjunctuur

Toestand van de economie die wordt bepaald door de vraag naar goederen.

Eerst gebruikt bij: Economie, leerjaar 3

Verder gebruikt bij: Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email