De balans en de resultatenrekening

De balans

Een balans is een momentopname van de bezittingen en schulden van een bedrijf. Een balans ziet er uit als een uit de kluiten gewassen T. De linkerkant wordt de debetzijde genoemd. Hierop staat de bezittingen, de activa, van een bedrijf. De rechterzijde wordt de creditzijde genoemd. Hierop staat de schulden, de passiva, van een bedrijf. Bezittingen kunnen gefinancierd zijn met eigen geld en met vreemd geld, daarom staat op de balans het Eigen Vermogen en het Vreemd vermogen aan de passiva-kant. Dat Eigen Vermogen tot de schulden wordt gerekend is eenvoudig te verklaren: het Eigen Vermogen is een schuld van een bedrijf aan haar eigenaar.

Balans_00

De totaaltellingen debet en credit moeten aan elkaar gelijk zijn, want de balans moet in balans zijn. De beide tellingen worden gelijk gemaakt door het Eigen Vermogen. Het Eigen Vermogen is het verschil tussen de bezittingen en de schulden.
De posten op de balans heten voorraadgrootheden. Ze worden geregistreerd op een bepaald tijdstip.

De resultatenrekening

Op de resultatenrekening van een bedrijf staan haar opbrengsten en kosten over een bepaalde periode. Omdat een resultatenrekening de registratie laat zien van een periode, noemen we de posten stroomgrootheden.
Ook een resultatenrekening ziet er uit als een grote T. Aan de debetzijde staan de kosten, aan de creditzijde staan de opbrengsten. De tellingen van de debet- en creditzijde moeten ook gelijk zijn. Ze worden gelijk gemaakt door het saldo winst of saldo verlies.

Resultatenrekening_00

Let op: Er staat maar aan één kant een saldo. Zijn de opbrengsten hoger dan de kosten, dan heeft het bedrijf winst. Het saldo winst wordt bijgeschreven aan de debetzijde. Zijn de kosten hoger dan de opbrengsten, dan lijdt het bedrijf verlies. Het saldo verlies wordt dan aan de creditzijde bijgeschreven.

Ω

Print Friendly, PDF & Email