budgetlijn

De keuze is aan ons (samenvatting)

In de economie wordt bestudeerd hoe mensen hun beschikbare middelen zoals geld, tijd, ruimte, milieu, inzetten om zoveel mogelijk wensen te vervullen. Economie gaat dus over de keuzes die individuen maken, maar ook over de keuzes die samenlevingen en bedrijven maken, kortom: moeten er keuzes gemaakt worden waarvoor midelen nodig zijn dan is dat het terrein van economie.

Schaars en schaars

In de Nederlandse taal wordt schaars in een andere betekenis gebruikt dan in de economie. Schaars wordt vaak gebruikt in de betekenis van weinig. In de economie betekent schaars dat er middelen voor opgeofferd moeten worden. Die middelen zijn kapitaal (geld, machines, enzovoort), arbeid en natuur (alles wat we uit de natuur halen zoals olie, grondstoffen, vis, bomen, enzovoort).

Opofferingskosten

Opofferingskosten zijn de kosten die gemaakt worden bij het maken van keuzes, want als je het ene kiest, kun je het andere niet meer kiezen.

Een voorbeeld

Joost heeft vier weken vakantie. Als hij in zijn vakantie één week werkt, levert hem dat € 250 aan loon op. Gaat hij in zijn vakantie één week naar Salou, dan kost hem dat € 350. Wat zijn nu de opofferingskosten van één week naar Salou gaan? Die zijn: € 350 (zoveel kost een weekje vakantievieren) PLUS € 250 (want dat geld mist hij door niet te gaan werken). Totale opofferingskosten dus € 600.

Budget en budgetlijn

Het budget is het totaal aan middelen dat je tot je beschikking hebt. De budgetlijn laat zien aan welke combinaties van twee producten je je totale budget kunt uitgeven.

Een voorbeeld

Het budget is € 10. Je koopt alleen blikjes Coca Cola die € 1 per stuk kosten en Marsen die € 1,25 per stuk kosten. Je gaat nu uitrekenen hoeveel je maximaal kunt kopen van beide producten. Van € 10 kun je maximaal 10 blikjes Coca Cola kopen en maximaal 8 Marsen. Dat zijn meteen de uiterste punten van de bdgetlijn. Hieronder staat de grafiek van de budgetlijn.

budgetlijn

Ω

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email