Economie

Wetenschap waarbij keuzes in verband met schaarse producten centraal staat.

Eerst gebruikt bij: Geschiedenis, leerjaar 2

Verder gebruikt bij: Economie, Aardrijkskunde, Levensbeschouwing, Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email