Economische samenhang

De valutamarkt: schakel tussen binnen- en buitenland

De valutamarkt is de schakel tussen binnenland en buitenland.

Op de valutamarkt worden de muntsoorten onderling omgewisseld. Hierdoor is handel over de wereld mogelijk.

Inflatie en wisselkoers

Hoge inflatie in euroland, onder andere veroorzaakt door stijgende grondstofprijzen en loonkosten, zorgt voor een verslechterende internationale concurrentiepositie. Hierdoor is er minder vraag naar euro’s en de koers van de euro daalt.

Andersom zorgt een lage inflatie voor een sterkere internationale concurrentiepositie. Door de lage prijzen wordt er meer geëxporteerd door euroland waardoor de vraag naar euro’s groot is en de koers van de euro stijgt.

In schema:

Wisselkoers en inflatie

Een stijging van de wisselkoers heeft ook invloed op de inflatie.

Via de import zorgt een stijgende koers voor goedkopere import. Als deze daling wordt doorberekend, dalen de prijzen en blijft de inflatie laag.

Via de export zorgt een stijgende koers ook voor minder inflatie. De concurrentiepositie neemt af en de export daalt. Hierdoor daalt de bezettingsgraad en neemt de inflatie af.

In schema:

Samengevat

Door een dalende koers van de € worden wij goedkoper voor het buitenland: de export vanuit euroland neemt toe. Tegelijkertijd wordt het buitenland duurder voor ons: de import vanuit het buitenland neemt af.

Stuivertje wisselen

Wanneer je goed kijkt naar de veranderingen wisselkoers/export-import zie je steeds een soort van stuivertje wisselen.

De ECB en het rentebeleid

De belangrijkste taak van de ECB is het monetaire (geld) beleid. De ECB moet de koopkracht van de euro bewaken en dus de inflatie in de hand houden. De ECB vindt dat hierbij een inflatie hoort van net iets minder dan 2%. De inflatie wordt door middel van het rentebeleid beïnvloed.

Als de ECB de officiële rente verandert, is de redenering, volgen de banken. De rente op de geldmarkt – dat is de markt waarop de kortlopende leningen verhandeld worden  – verandert dan mee en op deze manier stuurt de ECB de vraag naar leningen. Bij hoogconjunctuur verhoogt de ECB de rente waardoor er minder geleend en dus minder besteed wordt en de inflatie geremd wordt, bij laagconjunctuur stimuleert de ECB lenen door een laag rentetarief waardoor er meer besteed wordt, de inflatie stijgt en de werkloosheid daalt.

Ω

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Print Friendly, PDF & Email