Frictiewerkloosheid

Werkloosheid met een duur korter dan drie maanden.

Eerst gebruikt bij: Maatschappijleer, leerjaar 5C

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email