Globalisering

Proces waarbij gebieden wereldwijd steeds meer met elkaar te maken krijgen.

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 2A

Verder gebruikt bij: Economie, Filosofie, Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email