De vraag naar goederen & diensten

De vraag naar goederen

Voor ieder goed of iedere dienst kan een vraaglijn gemaakt worden: de grafiek die laat zien hoeveel stuks de consumenten willen kopen bij iedere prijs, met andere woorden, een vraaglijn geeft de betalingsbereidheid van de consumenten weer. Het aantal stuks bij een bepaalde prijs wordt ook de gevraagde hoeveelheid genoemd. Op de vraaglijn is af te lezen hoeveel de gevraagde hoeveelheid is bij welke prijs. De vraaglijn is een dalende lijn, dat wil zeggen dat naarmate de prijs lager wordt er meer van het goed/dienst gevraagd wordt en omgekeerd.

De vraagvergelijking

De dalende vraaglijn kan weergegeven worden met een wiskundige vergelijking. Deze heeft de volgende vorm: Qv = −aP + B. Qv = de gevraagde hoeveelheid, a = de richtingscoëfficiënt en B = een constante. Als voorbeeld de vraaglijn naar kaartjes voor een concert van Jan Smit. De vergelijking luidt: Qv = −100P + 24.000. In deze vergelijking is de richtingscoëfficiënt a −100 en de constante B 24.000. De richtingscoëfficiënt geeft aan met hoeveel de hoeveelheid gevraagde kaartjes verandert als de prijs met € 1 verandert. Bij een prijs van € 40 is de gevraagde hoeveelheid Qv: −100 x 40 + 24.000 = 20.000. Bij een prijs van € 80 is de gevraagde hoeveelheid Qv: −100 x 80 + 24.000 = 16.000. Deze gevraagde hoeveelheden zijn ook af te lezen in onderstaande grafiek.

vraaglijn_jan-smit

Omzet ofwel Totale Opbrengst (TO)

De omzet is de hoeveelheid geld die met de verkoop van een goed of dienst ontvangen wordt. Als er bij een prijs van € 40 in totaal 20.000 kaartjes verkocht worden, is de omzet € 40 x 20.000 = € 800.000. In formulevorm: TO = P x Q. TO = Totale Opbrengst ofwel Omzet, P = prijs per stuk, Q = het aantal verkocht ofwel de afzet. Let op: omzet zegt nog niets over de winst!

Een verandering langs de vraaglijn

Een verandering langs de vraaglijn treedt op als de prijs van het goed verandert. En omdat de vraaglijn een dalende lijn is betekent dat wanneer de prijs stijgt, de gevraagde hoeveelheid daalt en omgekeerd, daalt de prijs, dan stijgt de gevraagde hoeveelheid.

vraaglijn langs

Een verandering van de vraaglijn

Als de vraaglijn van plaats verandert, noemen we dat een verschuiving van de vraaglijn. De vraaglijn kan namelijk ten opzichte van de oorspronkelijke lijn naar rechts of naar links verschuiven.

vraaglijn rechtsvraaglijn links

Voor een verschuiving van de vraaglijn zijn een aantal redenen mogelijk:

  • het inkomen van de consumenten – en daarmee de koopkracht – is veranderd;
  • de smaak van de consumenten is veranderd;
  • het aantal consumenten is veranderd;
  • de prijs van een concurrerend goed is veranderd.

Let op: er zijn veel redenen mogelijk maar niet de verandering van de prijs van het goed zelf!

Print Friendly, PDF & Email